Avtorske pravice

© Copyright BMW AG, München (Nemčija). Vse pravice pridržane. Za kopiranje, posnetke, grafike, zvočne animacije in videoposnetke ter njihovo ureditev na spletnem mestu skupine BMW velja zakon o avtorskih pravicah in drugo pravno varstvo.

Vsebine tega spletnega mesta ni dovoljeno kopirati, distribuirati, spreminjati ali do njih dovoliti dostop tretjim osebam v komercialne namene. Želimo poudariti, da so nekatere slike, predstavljene na spletnih mestih, predmet avtorskih pravic tretjih oseb.

Blagovne znamke

Če ni drugače določeno, so vse blagovne znamke predmet zaščite v korist družbe BMW AG. To še posebej velja za blagovne znamke, oznake tipa, logotipe in embleme.

Odgovornost

To spletno mesto je bilo ustvarjeno z največjo možno skrbnostjo. Kljub temu ni mogoče zagotoviti, da so vsebovane informacije točne in brez napak. Kakršna koli odgovornost za škodo, ki bi neposredno ali posredno nastala zaradi uporabe tega spletnega mesta, je izključena, saj ne izhaja iz naklepa ali velike malomarnosti.

Kjer koli to spletno mesto vsebuje povezave do drugih spletnih strani, ki jih upravljajo tretje osebe, BMW AG ne prevzema nobene odgovornosti za njihovo vsebino.

Pravice do uporabe

Cilj skupine BMW je predstaviti inovativno in informativno spletno mesto. Intelektualna lastnina na spletnem mestu, kot so patenti, blagovne znamke in avtorske pravice, je predmet pravne zaščite. Ta spletna stran ne daje dovoljenja za uporabo intelektualne lastnine, ki pripada podjetjem skupine BMW ali tretjim osebam.

Izvensodno reševanje sporov

Zaradi pravne obveznosti smo vas dolžni obvestiti, da je ne glede na naše sodelovanje v postopku alternativnega reševanja sporov, Evropska komisija vzpostavila spletno platformo za reševanje sporov (ODR) za izvensodno reševanja potrošniških sporov.

Platformo najdete na: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm

Družba BMW AG ne bo sodelovala v postopku reševanja sporov pred potrošniškim arbitražnim odborom v smislu VSBG in tega tudi ni dolžna storiti.

Naš e-poštni naslov je:  info@avtoval.si

+ Izvedi več
spinner