V Sloveniji BMW zagotavlja storitve prek različnih podjetij.

 

Družba BMW Vertriebs GmbH (Siegfried-Marcus-Strasse 24, 5021 Salzburg, Avstrija, vpisana v sodni register pri okrožnem sodišču v Salzburgu pod številko FN 63069), ki v Republiki Sloveniji deluje prek slovenske podružnice BMW VERTRIEBS GMBH, distribucija motornih vozil - Podružnica Ljubljana, Ameriška ulica 8, 1000 Ljubljana, Slovenija, DDV SI 76371697, vpisana v poslovni register pod številko 2246716000 (“BMW Slovenija”) koordinira poslovanje BMW v Sloveniji: imenuje Trgovce in zastopnike, zagotavlja podporo na sekundarni ravni in podporo glede tehničnih vprašanj, upravlja spletno stran BMW.si, račune mojBMW (my BMW) in storitve BMW ConnectedDrive, ter promovira blagovno znamko BMW.

Če ni drugače navedeno, so Trgovci neodvisne gospodarske družbe in niso del Skupine BMW Group. Imajo licenco za uporabo blagovne znamke BMW za prodajo in servisiranje vozil BMW.

BMW AG (Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft, Petuelring 130, 80788 München, s sedežem v Münchnu in registriran v komercialnem registru na Okrožnem sodišču [Amtsgericht] v Münchnu pod številko HRB 42243) in BMW Vertriebs GmbH sta matični družbi Skupine BMW Group in preko omenjenih družb zagotavljata večji del IT infrastrukture. Trgovci nudijo storitve strankam in podporo na nivoju 3 glede tehničnih vprašanj.

BMW Slovenija je odgovoren za vaše podatke in je »upravljavec vaših podatkov«, ki jih prejme neposredno od vas, prek spletne strani BMW.si, računa mojBMW, zagotavljanja storitev BMW ConnectedDrive ter prek obravnave podpore na nivoju 2 in tehničnih vprašanj.

Trgovci so upravljavci tistih vaših podatkov, ki ste jim jih posredovali vi in tudi BMW Slovenija, v povezavi s prodajo (vam) in (vašimi) zahtevami v zvezi s servisiranjem.

Družba BMW AG je na splošno ponudnik storitev ali obdelovalec podatkov za zgoraj navedene osebe. Polega tega je BMW AG tudi upravljavec podatkov, ki jih prejme zaradi uporabe aplikacije BMW Connected App, pa tudi skupni upravljavec za tehnično zagotavljanje storitev BMW ConnectedDrive.

Vsi zgoraj navedeni upravljavci podatkov se bodo na razumen način trudili, da bodo vsa vprašanja glede obdelave podatkov s strani drugih zgoraj navedenih upravljavcev poslana pravemu upravljavcu v odgovor.

Čeprav to obvestilo o varstvu osebnih podatkov opisuje nekatere načine uporabe vaših osebnih podatkov s strani Trgovcev, lahko Trgovci zbirajo tudi druge podatke o vas ter imajo svoje politike varovanja zasebnosti, s katerimi določijo način uporabe informacij in s katerimi se morate seznaniti. Glede sprememb in vprašanj o Trgovčevi uporabi vaših podatkov se morate obrniti neposredno nanj. Kadar v tem obvestilu o varstvu osebnih podatkov uporabljamo prvo osebo množine “mi”, se to nanaša na BMW Slovenija in BMW AG in ne vključuje Trgovcev.

Kontaktne podatke navedenih upravljavcev in najdete na povezavi tukaj.

 

 

Družbe BMW v Sloveniji osebne podatke med drugim obdelujejo v naslednjih primerih :

 

 • če se na nas obrnete neposredno, na primer prek spletne strani BMW.si ali prek telefonske linije in zahtevate informacije naših o izdelkih in storitvah;
 • če kupite izdelek ali storitev neposredno od nas (na primer prek BMW lifestyle);
 • če se odzovete na naše akcije neposrednega trženja, na primer če izpolnite odzivno kartico ali vnesete podatke na eni od naših spletni strani;
 • če nam vaše osebne podatke posredujejo pooblaščeni Trgovci ali druge tretje osebe;
 • če so podatki o vašem vozilu (vključno z identifikacijsko številko vozila) poslani družbi BMW AG, medtem ko je vaše vozilo na servisu ali v popravilu pri, na primer, pooblaščenem Trgovcu;
 • če nam druge pravne osebe iz Skupine BMW Group ali poslovni partnerji z dovoljenjem pošljejo vaše osebne podatke;
 • če pridobimo vaše osebne podatke iz drugih virov (na primer od komercialnih posrednikov naslovov);

Če posredujete podatke v imenu nekoga drugega, morate zagotoviti, da je bil ta predhodno obveščen in seznanjen s tem obvestimo o varstvu osebnih podatkov. Če ste mlajši od 16 let, nam osebne podatke posredujte le, če imate za to dovoljenje starša ali skrbnika.

Vljudno vas prosimo, da nam pomagate ohranjati ažurnost podatkov tako, da nam sporočite vsako spremembo svojih kontaktnih podatkov ali preferenc.

 

 

Prek različnih storitev in kontaktnih kanalov, opisanih v tem obvestilu, se lahko o vas zbirajo naslednje vrste podatkov:

 

 • Kontaktni podatki ► ime, naziv, začetnice, naslov, telefonske številke, elektronski naslov, številka faksa.
 • Osebni podatki ► datum rojstva, zakonski stan, družinski člani, vozniško dovoljenje (kategorija), poklic, testne vožnje, hobiji, izbran način plačila, izbran kontaktni kanal, identifikacijska številka vozila, ime družbe.
 • Interesi ► podatki o vaših interesih, vključno z vrsto vozil, ki vas zanimajo.
 • Uporaba spletne strani in komunikacije ► način, na katerega uporabljate naše spletne strani in/ali odpirate oziroma posredujete naša sporočila, vključno s podatki, zbranimi s piškotki in drugimi tehnologijami za sledenje (naš Pravilnik o uporabi piškotkov je dostopen na spletni povezavi: [Pravilnik o uporabi piškotkov], ki določa podrobnosti).
 • Podatki o prodaji in servisiranju ► podatki o nakupih, vključno z najljubšim Trgovcem, identifikacija stranke in številka pogodbe, podpora in servisiranje, vključno s pritožbami in zahtevki. 
 • Podatki o zgodovini stranke ► stopnja zadovoljstva stranke (in dodatni podatki iz samopostrežne platforme), prejete ponudbe, podatki o nakupu vozila, vključno z modelom, konfiguracijo, datumom nakupa, datumom registracije, registrsko številko vozila, datumom naročila, datumom dobave, imetnikom vozila, navedeno ceno, podatki o garanciji, preostalo vrednostjo, podatki o BMW FS (podatki o pogodbi, na primer način plačila, trajanje zakupa, hipoteka), neobvezne informacije o zavarovanju (na primer vozila v gospodinjstvu, uporaba prenosnih storitev), podatki o nakupu rezervnih delov, dodatkov in izdelkov za življenjski slog, podatki, pridobljeni med obiskom Trgovca (na primer zahteve, podatki o posvetovanju, odgovornem prodajnem svetovalcu, zgodovini servisiranja), zgodovina akcij/odzivi na kampanje, neobvezni podatki o stranki glede vozil drugih proizvajalcev, ki jih ima stranka v lasti in so bili kupljeni na primer prek platforme BMW za prodajo rabljenih vozil, sodelovanje na dogodkih (lokacija, družba), zgodovina pritožb, zgodovina storitev.
 • Uporaba naprav in storitev ► kako uporabljate napravo (prenosno ali vozilo) in storitve, ki jih naprava nudi.
 • Podatki o konfiguraciji vozila ► podatki o lastnostih in trenutnih nastavitvah vašega vozila (ki se jih identificira z identifikacijsko številko vozila).
 • Tehnični podatki o vozilu ► podatki o tem, kako delujejo ali kako so delovali motor in sistemi v vozilu, raven napolnjenosti rezervoarja, preostali (potovalni) doseg, podatki RTTI (prometne in potovalne informacije v realnem času, vneseni podatki o navigaciji), zunanja temperatura, število prevoženih kilometrov, povprečna hitrost.
 • Podatki o lokaciji vozila/naprave ► lokacija vašega vozila ali prenosne naprave.

 

 

Uporaba osebnih podatkov mora v skladu s pravom EU temeljiti na eni od predvidenih pravnih “podlag”. Za vsako uporabo osebnih podatkov, ki je opredeljena v tem obvestilu, moramo navesti pravno podlago na kateri vršimo uporabo. Razlaga obsega podlag je tukaj. Pravno podlago, ki jo uporabimo za utemeljitev uporabe vaših podatkov, navajamo poleg posamezne uporabe.

Podpora strankam in trženje – za odziv na povpraševanja ter za pošiljanje novic in ponudb ►

BMW Slovenija zbira Kontaktne podatke, Osebne informacije, Podatke o interesih, Podatke o uporabi spletne strani, komunikacijah, zgodovini stranke, kot tudi podatke o uporabi naprav in storitev, lahko tudi podatke o prodaji in servisiranju, Podatke o konfiguraciji vozila in tehnične podatke o vozilu, ki jih od vas prejme prek spletne strani BMW.si, računov mojBMW in storitev BMW ConnectedDrive ali prek trgovca, Podatke o tem, kdaj poteče vaš trenutni finančni proizvod, da bi določil novice in ponudbe, ki vas utegnejo zanimati, ter da vas kontaktira v zvezi s temi ponudbami v skladu z vašimi preferencami. BMW Slovenija lahko deli te podatke s Trgovci z namenom nadaljnje obravnave vaših zahtev in izdelave za vas konkretnejših ponudb. Z vašim privoljenjem bomo ustvarili vaš individualni profil s pomočjo statističnega postopka in vam poslali personalizirane ponudbe.

Utemeljitev uporabe: Privolitev, zakoniti interes [spletna povezava: Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov]
Zakoniti interes: Obdelava temelji na zakonitem BMW Slovenija izvajati promocijo in zagotavljati informacije o svojih izdelkih in storitvah. Temeljne pravice in svoboščine strank in potencialnih strank smo pretehtali glede na interese BMW Slovenija v zvezi z obdelavo osebnih podatkov v opredeljene namene.
Izbira: Privolitev za trženje, vključno s kanali in analitičnimi orodji, je mogoče kadarkoli preklicati z učinkom za naprej. Stranka lahko tudi nasprotuje obdelavi za namene neposrednega trženja.

Prodaja in servis vozil – za obdelavo vašega nakupa, konfiguracijo in servisiranje vašega vozila ►

Trgovci pridobijo Kontaktne podatke, Podatke o konfiguraciji vozila, Tehnične podatke o vozilu in Podatke o prodaji in servisiranju, kot tudi Podatke o zgodovini stranke, ko pri njih kupite, servisirate ali date v popravilo vozilo kot del prodaje ali servisiranja, vključno z garancijskimi zahtevki in preverjanji in jih uporabijo, da vam zagotovijo zahtevane storitve in vas obveščajo o vprašanjih, povezanih z vašim vozilom. Do teh informacij imata dostop BMW Slovenija in BMW AG za iskanje rešitev v zvezi s tehničnimi in drugimi vprašanji, povezanimi z zagotavljanjem teh storitev.

Zgoraj navedeni upravljavci lahko tekom postopka popravila prejmejo tudi omejene Podatke o lokaciji vozila, ki jih lahko uporabljajo le v skladu z Zaščitnimi ukrepi glede Podatkov o lokaciji [spletna povezava: Zaščitni ukrepi glede Podatkov o lokaciji].

Posredovanje osebnih podatkov za Prodajo in servis vozil je pogodbena obveznost; neizpolnitev obveznosti posredovanja podatkov vpliva na pravilno izvajanje pogodbe oz. lahko onemogoči izvajanje pogodbe.

Utemeljitev uporabe: Izvajanje pogodbe; zakoniti interesi [spletna povezava: Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov].


Zakoniti interes: Obdelava temelji na zakonitih interesih BMW Slovenija, da vzdržuje najvišji standard prodaje, storitev in BMW proizvodov. Temeljne pravice in svoboščine strank smo pretehtali glede na interese BMW Slovenija do obdelave podatkov strank v opredeljene namene.


Izbira: Stranka lahko kadar koli ugovarja obdelavi svojih osebnih podatkov iz razlogov, ki se nanašajo na njene konkretne okoliščine oziroma na njen poseben položaj.

 

ConnectedDrive – zagotavljanje digitalnih storitev v vozilu ►

BMW Slovenija in BMW AG prejmeta Kontaktne podatke, Podatke o lokaciji vozila, kot tudi Podatke o uporabi naprave in vozila, ki jih uporabljata v skladu s podrobnim opisom storitev za vsak element storitev, ki je na spletni povezavi [Obvestilo o varstvu podatkov za ConnectedDrive], in zaščitnih ukrepih glede Podatkov o lokaciji [povezava: Zaščitni ukrepi glede Podatkov o lokaciji].
Podroben opis storitev tudi določa vsa morebitna razkritja tretjim osebam, ki uporabljajo podatke za opravljanje storitev.

Če uporabljate aplikacijo tretje osebe, na primer Spotify skupaj s spletnim programom BMW Online entertainment, boste pred možnostjo uporabe aplikacije prejeli njene pogoje uporabe in njeno politiko varovanja zasebnosti. Upravljavec te tretje osebe bo upravljavec vaših podatkov, do katerih je zagotovljen dostop ali vnos prek te aplikacije. V svoji politiki varovanja zasebnosti bo upravljalec določil, kako uporablja vaše podatke in druga obvestila ter privolitve, ki jih zagotovi ali pridobi prek aplikacije. Za to uporabo ne nosimo odgovornosti.

Posredovanje osebnih podatkov za namene ConnectedDrive je pogodbena obveznost; neizpolnitev obveznosti posredovanja podatkov vpliva na pravilno izvajanje pogodbe oz. lahko onemogoči izvajanje pogodbe. V določenem obsegu posredovanje osebnih podatkov lahko predstavlja zakonsko obveznost (storitev EU eCall).

Utemeljitev uporabe: Izvajanje pogodbe; pravne obveznosti (storitev EU eCall).
Izbira: Preklic pogodbe ConnectedDrive in/ali deaktivacija SIM kartice.

Connected App – zagotavljanje digitalnih storitev v zvezi z vozilom prek prenosnih naprav ►

BMW AG pridobi Kontaktne podatke, Podatke o lokaciji naprave in vozila, kot tudi Podatke o uporabi naprave in storitev prek zagotavljanja teh storitev, in jih uporablja v skladu s podrobnim opisom storitev za vsak element storitev, ki je na spletni povezavi [Obvestilo o varstvu podatkov za BMW connected] in Zaščitnih ukrepih glede Podatkov o lokaciji [povezava: Zaščitni ukrepi glede Podatkov o lokaciji].

Če uporabljate aplikacijo tretje osebe, na primer Amazon Echo ali Spotify, boste pred možnostjo uporabe aplikacije prejeli njihove pogoje uporabe in politiko varovanja zasebnosti. Upravljavec aplikacije (tretja oseba) bo upravljavec vaših podatkov in informacij, do katerih je zagotovljen dostop ali vnos prek te aplikacije. V svoji politiki varovanja zasebnosti bo določil kako uporablja vaše podatke in druga obvestila ter privolitve, ki jih zagotovi ali pridobi prek aplikacije. Za to uporabo ne nosimo odgovornosti.
Posredovanje osebnih podatkov za namene BMW Connected App je pogodbena obveznost; neizpolnitev obveznosti posredovanja podatkov vpliva na pravilno izvajanje pogodbe oz. lahko onemogoči izvajanje pogodbe.

Utemeljitev uporabe: Izvajanje pogodbe; privolitev.
Izbira: Izbris namestitve aplikacije na napravi, preklic privolitve v aplikaciji z učinkom za naprej.

Zagotavljanje kakovosti, raziskave in razvoj – za izboljšanje naših izdelkov in storitev ►

Za zagotavljanje kakovosti proizvodov in storitev in v namene razvoja lahko BMW AG uporabi podatke, ki jih pridobi prek zagotavljanja storitev BMW Slovenija, Trgovcev (vključno s Podatki o lokaciji) v neosebni (anonimizirani) obliki. Pred vsako tovrstno uporabo bodo vaši podatki spremenjeni (anonimizirani), tako da jih ni več mogoče povezati z vami.

Utemeljitev uporabe: Zakoniti interesi (anonimiziranje informacij)

Zakoniti interes: Zakoniti interes BMW, da zagotovi najboljše proizvode in storitve je tudi v interesu strank in je torej v skladu z GDPR (Splošna uredba o varstvu podatkov – Uredba EU 2016/679). Za obdelavo podatkov strank v skladu s členom 6, točka f), GDPR so bile temeljne pravice in svoboščine stranke pretehtane glede na interese BMW do obdelave podatkov strank. Stranka dejansko pričakuje najboljšo kakovost in najboljše proizvode in storitve s strani BMW. Za izpolnitev teh pričakovanj so potrebni stalno spremljanje in izboljšave kakovosti ter razvoj ali novi izdelki in storitve. Da bi omilili morebitna tveganja in izboljšali varovanje interesov posameznika, se po potrebi izvajajo dodatni zaščitni ukrepi in nadzor kot so strog režim dostopa do podatkov, omejitve glede uporabe podatkov, varnostni ukrepi, urniki hrambe, kot tudi najmanjši obseg podatkov, vključno z anonimizacijo podatkov.

Ta obdelava temelji na zakonitem interesu BMW, da izpolni visoka pričakovanja naših strank glede kakovosti naših trenutnih najboljših proizvodov in storitev, kot tudi njihovih želja po inovativnih rešitvah.

Zahteve po vaših podatkih – za izpolnitev naših zakonskih obveznosti do organov pregona, regulatornih organov in sodišč ►

Za vse upravljavce veljajo zakoni držav, v katerih delujejo, te zakone pa morajo spoštovati. To vključuje zagotavljanje informacij organom pregona, regulatornim organom in sodiščem ter tretjim strankam v sporu v zvezi s postopki ali preiskavami kjerkoli na svetu, kadar se to zahteva. Če je to dovoljeno, bomo na vas naslovili vsako takšno zahtevo oziroma vas bomo pred našim odzivom obvestili, razen če bi to oviralo preprečevanje ali odkrivanje kaznivega dejanja.
Posredovanje osebnih podatkov za namene Zahtev po vaših podatkih je zakonska obveznost, ki je odvisna od posamezne zahteve.

Utemeljitev uporabe: Zakonska obveznost, vlaganje ali uresničevanje pravnih zahtevkov oziroma obramba pred njimi.

Izbira: Brez izbire.

Odpoklic izdelka – kadar je nujno odpoklicati BMW izdelke iz trga ►

Če je treba BMW izdelek odpoklicati iz trga na primer iz varnostnih razlogov, bo BMW Slovenija obdelal vaše osebne podatke, da bo lahko z vami stopil v stik in omogočil ta postopek.

Utemeljitev uporabe: Zakonska obveznost, zakoniti interesi.
Zakoniti interes: Ta obdelava temelji na zakonitem interesu BMW Slovenija za zagotavljanje varnosti izdelkov BMW. Temeljne pravice in svoboščine strank smo pretehtali glede na interese BMW Slovenija za obdelavo osebnih podatkov v opredeljene namene.
Izbira: Stranka lahko kadar koli ugovarja obdelavi svojih osebnih podatkov iz razlogov, ki se nanašajo na njene konkretne okoliščine oziroma na njen poseben položaj.

Prenos tretjim osebam:

Osebni podatki, ki smo jih zbrali, na primer za opravljanje storitev BMW ConnectedDrive, se lahko prenesejo tretjim osebam, pri čemer mora biti zagotovljeno, da obstaja pravna podlaga za prenos, na primer za izvrševanje zavarovalne pogodbe po sistemu prevoženih kilometrov.

Če obstaja pravna podlaga za prenos, je mogoče vaše osebne podatke posredovati tudi naslednjim subjektom:

 

družbam iz skupine BMW Group,
pogodbenim partnerjem in servisom (Trgovec, partnerji pri vaših nakupih vozil),
družbam, ki opravljajo storitve za BMW Slovenija, kot so ponudniki IT-vzdrževanja, IT-gostovanja, centra za kontakt s strankami.

BMW Slovenija in BMW AG uporabljata vrsto ponudnikov storitev, ki jima pomagajo pri zagotavljanju navedenih storitev in uporab. BMW AG upravljavcem nudi storitve IT in hrambe v zvezi z večino teh uporab in zato v imenu upravljavcev shranjuje večino vaših zgoraj navedenih podatkov.
Čeprav pri prenosu podatkov prek spleta ali spletne strani ni mogoče zagotoviti popolne zaščite pred kibernetskimi napadi, si z našimi podizvajalci in poslovnimi partnerji močno prizadevamo vzdrževati fizične, elektronske in postopkovne zaščitne ukrepe za zaščito vaših podatkov v skladu z veljavnimi zahtevami glede varstva podatkov.

Vsi vaši podatki so shranjeni na naših varnih strežnikih ali na varnih strežnikih naših podizvajalcev ali poslovnih partnerjev (ali v varni tiskani obliki); pri dostopu do njih in njihovi uporabi se uporabljajo naše politike in standardi glede varnosti (ali enakovredni standardi naših podizvajalcev ali poslovnih partnerjev).

 

 

Uporabljamo vrsto varnostnih ukrepov, vključno z orodji za šifriranje in avtentikacijo, da zaščitimo in zagotavljamo varnost, celovitost in dostopnost vaših podatkov in informacij.

Čeprav pri prenosu podatkov prek spleta ali spletne strani ni mogoče zagotoviti popolne zaščite pred kibernetskimi napadi, si z našimi podizvajalci in poslovnimi partnerji močno prizadevamo izvajati fizične, elektronske in postopkovne zaščitne ukrepe za zaščito vaših podatkov v skladu z veljavnimi zahtevami glede varstva podatkov. Med drugim uporabljamo tudi naslednje ukrepe:

 

 • strogo omejen osebni dostop do vaših podatkov glede na potrebo po seznanitvi in izključno za navedeni namen,
 • prenos zbranih podatkov izključno v šifrirani obliki,
 • strogo zaupni podatki, na primer podatki o kreditnih karticah, se hranijo le v šifrirani obliki,
 • sistemi IT so zaščiteni s požarnim zidom, da se prepreči nepooblaščeni dostop, na primer hekerjem,
 • stalno spremljanje dostopa do sistemov IT za odkrivanje in preprečevanje zlorabe osebnih podatkov.

 


Kadar vam dodelimo (ali kadar sami izberete) geslo, ki vam omogoča dostop do nekaterih delov naše spletne strani ali katerega koli drugega portala, aplikacije ali storitve, ki jo upravljamo, ste odgovorni za varovanje zaupnosti takega gesla in za upoštevanje vseh drugih varnostnih postopkov, o katerih vas obvestimo. Prosimo vas, da gesla nikomur ne razkrijete.

Zaščitni ukrepi glede Podatkov o lokaciji:

Nekatere storitve je mogoče zagotoviti le, če razkrijete svojo lokacijo ali lokacijo svojega vozila. Zaupnost Podatkov o lokaciji jemljemo zelo resno.

V zvezi s Podatki o lokaciji se uporabljajo naslednji zaščitni ukrepi (vključno z informacijami, dostopnimi v okviru postopka servisiranja vozil):

 

 • podatki se hranijo le v obliki, povezani z vami ali vašim vozilom, toliko časa, kot je potrebno za izpolnitev namena, za katerega je bila dana privolitev;
 • podatki se v tej obliki pridobijo oziroma je dostop do njih omogočen le, če je treba opraviti zahtevano storitev ali če smo v skladu z zakonom dolžni hraniti in/ali zagotavljati podatke (če se od nas zahteva, da podatke zagotovimo organu pregona ali kateri koli tretji osebi, vas bomo obvestili, razen če bi to vplivalo na preprečevanje ali odkrivanje kaznivega dejanja oziroma če tega ne smemo storiti);
 • Podatki o lokaciji vozila in Podatki o lokaciji naprave se ne povezujejo, razen če je to potrebno za zagotavljanje zahtevanih storitev;
 • Kakršna koli druga uporaba Podatkov o lokaciji za analitične namene bo potekala na nepovratno anonimiziranih podatkovnih zbirkah.

 

Mi in Trgovec lahko dostopamo do Podatkov o lokaciji vozila, BMW AG pa lahko dostopa do Podatkov o lokaciji naprave prek storitev, ki jih zagotavljajo (na primer storitve BMW ConnectedDrive).

Podroben opis Podatkov o lokaciji, prejetih za opravljanje storitve, ki je odvisna od Podatkov o lokaciji, boste dobili pri prvem nakupu vozila oziroma aktiviranju ali konfiguriranju storitve ali aplikacije (na primer BMW ConnectedDrive ali BMW Connected App). Opozarjamo vas, da vam morda ne bomo mogli zagotoviti nekaterih značilnosti naših storitev, če boste omejili zbiranje svojih Podatkov o lokaciji.

 

 

Vaše podatke hranimo le, dokler je to potrebno za namen, za katerega so bili pridobljeni, oziroma dokler je to potrebno za kateri koli drug dovoljen povezan namen (na primer, če se podatki nanašajo na obrambo zahtevka zoper nas). Če se torej podatek uporablja za dva namena, ga bomo hranili dokler se ne izteče namen z daljšim rokom oziroma daljšim trajanjem; vendar pa podatka za namen, ki je potekel, ne bomo več uporabljali.

Dostop do vaših podatkov smo omejili na tiste osebe, ki jih potrebujejo za zadevni namen.

Naši roki hrambe podatkov temeljijo na poslovnih potrebah, vaši podatki, ki niso več potrebni, pa so bodisi nepovratno anonomizirani (hranijo se lahko anonimizirani podatki) bodisi varno uničeni.

Uporaba za podporo strankam in trženje: v zvezi z vašimi podatki, ki se uporabljajo za podporo strankam in trženje, lahko vaše podatke za ta namen hranimo [do nadaljnjega] po datumu, ko smo prejeli vašo zadnjo privolitev za trženje, ali po datumu, ko ste nazadnje odgovorili na našo tržno komunikacijo (razen v primeru odklonitve prejemanja nadaljnjih sporočil).

Uporaba podatkov za izvajanje pogodbe glede prodaje vozil, servisiranja ali financiranja vozil: vaše podatke, ki se uporabljajo za izvajanje katere koli pogodbene obveznosti do vas, lahko hranimo v času veljavnosti pogodbe in še 10 let po zadnjem stiku, zaradi obravnave kakršnih koli poznejših povpraševanj ali zahtevkov.

BMW ConnectedDrive in BMW Connected App: Čas hrambe Podatkov o lokaciji vozila [Podatkov o napravi] v zvezi s posamezno storitvijo navajamo v opisih storitev na spletni povezavi: [Opisi storitev ConnectedDrive in Connected App].

Kadar se preučuje vložitev zahtevka: vse podatke, glede katerih menimo, da bodo potrebni za obrambo pred zahtevkom ali za uveljavljanje ali vložitev zahtevka zoper vas, nas ali tretjo osebo, lahko hranimo, dokler je mogoče takšen zahtevek uveljavljati.

Uporaba za zagotavljanje kakovosti, za raziskave in razvoj: Vaši podatki se bodo hranili na anonimiziran način, tj. da jih ne bo mogoče povezovati z vami.

Uporaba za odpoklic izdelkov: V nujnih primerih odpoklica izdelkov BMW s trga bomo vaše podatke hranili, dokler bo potrebno za izvedbo odpoklica in v obdobju [10 let po zadnjem stiku] za obravnavo morebitnih poznejših vprašanj ali zahtevkov.

 

 

Če imate kakršnakoli vprašanja v zvezi z našo uporabo vaših podatkov, se najprej obrnite na našo telefonsko linijo za podporo strankam preko telefonske številke: 01 8888 208 (od ponedeljka do nedelje od 08:00 do 18:00) ali preko elektronskega naslova info.si@bmw.com.

Pravico imate:

 

 • da od nas zahtevate, da vam zagotovimo nadaljnje podrobnosti o tem, kako uporabljamo vaše podatke,
 • da dostopate do vaših osebnih podatkov in kopije podatkov, ki ste nam jih posredovali, 
 • da prejmete osebne podatke, ki ste nam jih posredovali, v strukturirani, splošno uporabljani in strojno berljivi obliki, in pravico, da te podatke brez oviranja posredujete drugemu upravljavcu, kadar je to tehnično izvedljivo, če obdelava vaših podatkov temelji na vaši privolitvi ali pogodbi in se izvaja z avtomatiziranimi sredstvi,
 • da od nas zahtevate, da posodobimo vse netočnosti v podatkih, ki jih hranimo, 
 • da od nas zahtevate, da izbrišemo vse podatke, za uporabo katerih nimamo več zakonite podlage, 
 • da, kadar obdelava temelji na privolitvi in v zvezi s kakršnim koli neposrednim trženjem, prekličete svoje privolitev z veljavnostjo za naprej, tako da prenehamo z navedeno obdelavo, 
 • da ugovarjate kakršnikoli obdelavi [vključno z oblikovanjem profila], ki temelji na zakonitih interesih, zaradi vaših posebnih okoliščin, razen če imajo naši razlogi za navedeno obdelavo prednost pred kakršnim koli poseganjem v vaše pravice glede varstva podatkov,
 • da od nas zahtevate, da omejimo način, kako uporabljamo vaše podatke, na primer med proučevanjem pritožbe.

 


Glede uresničevanja teh pravic veljajo nekatere izjeme pri varovanju javnega interesa (npr. preprečevanje ali odkrivanje kaznivih dejanj), naših interesov (npr. zagotavljanje varovanja zaupnosti) ali pravic in svoboščin drugih. Če boste uveljavljali katerokoli od teh pravic, bomo preverili vašo upravičenost in odgovorili brez nepotrebnega odlašanja, vendar najpozneje v mesecu dni. V zapletenih primerih ali ob prejetju velikega števila zahtev, se lahko ta rok podaljša za nadaljnja dva meseca, o čemer vas bomo obvestili.

Če niste zadovoljni z našo uporabo vaših podatkov ali z našim odzivom na kakršno koli uveljavljanje navedenih pravic, imate pravico do pritožbe na organ za varstvo podatkov [https://www.ip-rs.si/].

 

spinner