V obsegu, da BMW Slovenia, distribucija motornih vozil, d.o.o. (" BMW", "mi", "nas", "naše") nudi na tej spletni strani posredniške storitve znotraj pomena člena 3 g) Zakona o digitalnih storitvah (“DSA”), veljajo zanj naslednje informacije:

1) Kontaktne točke za komunikacijo v zvezi z DSA (člena 11 in 12 DSA)

Naša osrednja kontaktna točka za pristojne organe držav članic, Komisijo in Odbor, kot je navedeno v členu 61 DSA (člen 11, odst. 1 DSA) in za prejemnike naših storitev (člen 12, odst. 1 DSA) je:

E-pošta: info.si@bmw.com

Na nas se lahko obrnete tudi prek telefona na številki +386 1 777 45 40

Z nami lahko komunicirate v slovenščini in v angleščini.

2) Poročila glede transparentnosti (člen 15 DSA)

V skladu s členom 15, odst. 1 DSA, moramo enkrat letno javno objaviti poročila glede transparentnosti glede kakršnih koli sprememb vsebine, ki jih izvedemo. Takšno poročilo bo na voljo tukaj ob ustreznem času.

3) Mehanizmi obvestil in ukrepov (člen 16 DSA)

V skladu s členom 16 DSA bodo imeli posamezniki in subjekti možnost sporočiti informacije o vsebini, za katere smatrajo, da so nezakonite, v naših storitvah gostovanja, vključno s spletnimi platformami ("Iskanje novih motociklovv", "Iskanje rabljenih motociklov", "Trgovina z dodatki", "Trgovina z oblačili in opremo" in "Spletna rezervacija terminov").

To lahko storite s pošiljanjem e-pošte na info.si@bmw.com.

Če želite oddati takšno obvestilo, potem v to obvestilo vključite naslednje točke:

a) zadostno utemeljena razlaga razlogov, zaradi katerih smatrate, da so zadevne informacije nezakonita vsebina;

(b) jasna navedba točne elektronske lokacije te informacije, npr. točen URL ali URL-ji oz., po potrebi, dodatne informacije, ki omogočajo identifikacijo nezakonite vsebine, prilagojene tipu vsebine in določenemu tipu storitve;

c) vaše ime in naslov e-pošte (razen, če gre za informacije, za katere menite, da so povezane s kriminalnimi dejanji, ki vključujejo spolno zlorabo, spolno izkoriščanje, otroško pornografijo, kontaktiranje ali spodbujanje otrok za spolne namene, pomoč ali spodbujanje ali poskus izvedbe takšnih dejanj). V teh in drugih primerih, ko želite oddati obvestilo brez možnosti identifikacije, se lahko obrnete na telefonsko številko +386 1 777 45 40.

d) izjava, ki potrjuje vaše dejansko prepričanje, da so informacije in obtožbe v obvestilu točne ter celovite.

 Vsa obvestila bomo obdelali pravočasno, skrbno, nepristransko in objektivno; brez nepotrebnega odlašanja bodo obvestili posameznika ali subjekt, ki je oddal obvestilo, glede naše odločitve in navedli vse možne pravne ukrepe. 

4) Informacije glede omejitev vsebine v zvezi z uporabo storitve (člen 14, odst. 1, stavek 3 DSA) glede našega internega sistema reševanja pritožb (člen 20 DSA) in glede možnosti izvensodnega reševanja sporov (člen 21 DSA)

Informacije v nadaljevanju in v zvezi z našim internim sistemom reševanja pritožb (člen 20 DSA) in možnostmi izvensodnega reševanja sporov (člen 21 DSA) se nanašajo samo na prejemnike storitev BMW, ki so označene kot "spletne platforme" znotraj pomena DSA. Te platforme so "Iskanje novih motociklov", "Iskanje rabljenih motociklov", "Trgovina z dodatki", "Trgovina z oblačili in opremo" in "Spletna rezervacija terminov".

Morda bodo prisotne določene omejitvene odločitve glede vsebine ali računov prejemnikov naših posredniških storitev (vključno s posamezniki in subjekti, ki oddajajo obvestilo) znotraj pomena DSA, če domnevamo, da so prejemniki kršili zakon ali naše splošne pogoje in določila poslovanja in uporabe ustrezne posredniške storitve (v nadaljevanju: "Splošni pogoji in določila"). Na primer, lahko se odločimo (i) omejiti ali blokirati vidnost vsebine prejemnika, (ii) začasno ali stalno prekiniti nudenje vseh ali dela naših storitev prejemniku, (iii) začasno prekiniti ali zapreti račun prejemnika, (iv) omejiti priložnosti za monetizacijo vsebine prejemnika, ali (v) zavrniti podjetjem uporabo njihovih spletnih trgov, če ne moremo prepoznati (spremljati) teh podjetij v skladu z zahtevami DSA. Morda se lahko odločimo tudi, da ne posredujemo na podlagi poslanega obvestila prejemnika zaradi vsebine, ki je potencialno nezakonita ali krši naše pogoje in določila.

  • Interni sistem reševanja pritožb:

Če se prejemniki naših storitev ne strinjajo s takšno odločitvijo, potem lahko podajo pritožbo glede odločitve BMW prek našega internega sistema reševanja pritožb. Pritožbe je mogoče vložiti brezplačno prek e-pošte, poslane na info.si@bmw.com v roku 6 mesecev od prejema izpodbijane odločitve. Če bomo potrebovali dodatne informacije za obdelavo pritožbe, bodo naši zaposleni morda kontaktirali pritožnike. Pritožbe so obravnavane pravočasno, nediskriminatorno, nepristransko pod nadzorom usposobljenega osebja. Takoj, ko sprejmemo odločitev, bo ta sporočena pritožniku brez nepotrebnega odlašanja.

  • Izvensodna poravnava sporov pred pooblaščenimi organi za izvensodno poravnavo:

Za poravnavo sporov v zvezi z odločitvami, sprejetimi znotraj okvira našega internega sistema reševanja pritožb, med drugim obstaja tudi možnost izvensodne poravnave spora pred t.i. "certificiranimi organi za izvensodno poravnavo", kot je določeno v členi 21 DSA. Certificirani organi za izvensodno poravnavo sporov so nepristranski in neodvisni organi, ki so izrecno certificirani s strani držav članic EU in so v položaju, da s svojimi sposobnostmi in strokovnostjo pregledajo spore, ki so jim posredovani. BMW bo sodeloval z organom za izvensodno poravnavo sporov v skladu z zakonskimi zahtevami. Vendar pa BMW ni treba obvezno uveljaviti sklepov, ki jih posreduje organ za izvensodno poravnavo.

Več podrobnosti glede izvensodne poravnave sporov bo posredovanih prejemnikom storitev, v nekaterih primerih skupaj s sklepi, na katere se je mogoče pritožiti.

Predhodne informacije ne omejujejo pravic prejemnikov storitev glede uveljavljanja svojih zahtevkov proti BMW na sodišču.

5) Ukrepi in zaščita pred zlorabo (člen 23 DSA)

Začasno bomo prekiniti nudenje storitev prejemnikom storitev, ki pogosto nudijo očitno nezakonito vsebino, kar bomo izvedli za razumno časovno obdobje po izdaji predhodnega opozorila. Poleg tega bomo začasno, za razumno obdobje po izdaji predhodnega opozorila, prekinili obdelavo obvestil in pritožb, posredovanih prek obvestila in mehanizmov za ukrepanje ali internih sistemov reševanja pritožb, ki jih posredujejo posamezniki ali subjekti oz. pritožniki, ki pogosto posredujejo obvestila in pritožbe, za katere se izkaže, da nimajo osnove.  Pri odločanju glede začasne prekinitve storitev bomo na podlagi posameznega primera in pravočasno, skrbno in objektivno ocenili, ali je prejemnik, posameznik, subjekt ali pritožnik povzročil zlorabo, ob upoštevanju vseh ustreznih dejstev in okoliščin, ki so razvidne iz informacij, ki so nam na voljo. Te okoliščine - ki jih bomo upoštevali pri določanju, ali je prišlo do zlorabe in kakšno bi bilo ustrezno trajanje kakršne koli začasne prekinitve - bodo vključevale vsaj naslednje:

(a) absolutno število elementov očitno nezakonite vsebine, ki so bili posredovani v določenem časovnem okviru;

(b) relativen delež skupnega števila elementov nudenih informacij ali oddanih obvestil znotraj danega časovnega okvira;

(c) resnost zlorab, vključno z naravo nezakonite vsebine in naravo njihovih posledic;

(d) kjer je mogoče identificirati, namene prejemnika storitve, posameznika, subjekta ali pritožnika.

6) Pridobivanje samodejnih certifikatov

BMW se bo po najboljših močeh potrudil na dan ali pred 16. februarjem 2025 od vseh trgovcev, ki nudijo izdelke in/ali storitve na spletnih platformah, dostopnih na tej spletni strani, pridobiti njihove samodejne certifikate v skladu s členom 30, odst. 1 e) DSA, pod katerim se ti trgovci zavezujejo k nudenju samo izdelkov in storitev, ki so v skladu z veljavnimi pravili Evropske unije. Ta samodejni certifikat smo prejeli od vseh trgovcev, ki so bili sprejeti v te spletne platforme od 17. februarja 2024.

+ Izvedi več
spinner