SVA v razponu hitrosti od 25 do 80 km/h obvešča voznika o drugih udeležencih v cestnem prometu, ki so od motorista oddaljeni 5 metrov ali manj in vozijo s hitrostjo, ki se od hitrosti motorista ne razlikuje za več kot 10 km/h. Ob vstopu vozila v navedeni radij v spodnjem delu ustreznega stranskega ogledala vozila zasveti lučka. Če želi motorist nato zamenjati vozni pas in uporabi ustrezen smerni kazalec, začne utripati tudi opozorilna lučka v ogledalu.
To motoristu omogoči, da ohrani pregled nad okoliško prometno situacijo in pravočasno zazna vozila, ki so v mrtvi točki. Ta inovativni sistem torej zagotavlja občutno povečanje udobja, vendar ne odpravlja potrebe po preverjanju vzvratnih ogledal in mrtvih točk, zato motorista ne razreši obveznosti nenehne pozornosti in odgovornosti.
+ Izvedi več

Dodatne podrobnosti o tehnologiji

spinner