Upravljanje motorja na podlagi alfa-n z vrtilnim vmesnikom upošteva številne dejavnike vpliva. Omogoča usmerjen izhod navora in razumno prilagajanje delovanja motorja najbolj raznolikim mejnim pogojem.
Osnova tega upravljanja motorja je količina vsesanega zraka, ki se posredno določi s kotom odprtine in hitrostjo vrtenja. Sistem za nadzor motorja oblikuje posamično koordinirane vrednosti količine vbrizga in časa vžiga z uporabo dodatnih parametrov motorja in okolja (vključno s temperaturo motorja, temperaturo zraka, tlakom zraka v okolici) ter značilnimi matrikami in korekcijskimi funkcijami. Predpisano gorivo je neosvinčen Super tj. najmanj 95-oktanski.
+ Izvedi več

Dodatne podrobnosti o tehnologiji

spinner