Pogosta vprašanja o inteligentnem klicu v sili.

1. Kako je poskrbljeno za mojo zasebnost? Ali se podatki, kot so hitrost in vmesni postanki, shranijo?

Sistem ECALL v primeru sprožitve klicnemu centru BMW posreduje zgolj podatke, ki so neodvisni od hitrosti in so potrebni za takojšnjo pomoč. Zato se lahko lokacija vozila določi le ob aktivnem klicu v sili. V tem primeru ni mogoče ugotoviti hitrosti vožnje.

2. Kateri podatki se posredujejo klicnemu centru v primeru aktivnega klica v sili?

V primeru samodejne ali ročne sprožitve klica v sili se v klicni center BMW posredujejo šifrirani podatki, ki vsebujejo na primer identifikacijsko številko vozila, številko mobilnega telefona na nameščeni kartici SIM, časovni žig sprožitve, vrsto klica v sili (ročna ali samodejna), trenutni položaj in smer vožnje.

3. Ali uporaba inteligentnega klica v sili povzroči dodatne stroške (npr. gostovanja)?

Inteligentni klic v sili je na voljo v neomejenem obdobju in se lahko uporablja brez dodatnih stroškov mobilnega telefona, tj. gostovanja, v evropskih državah, kjer je na voljo (oglejte si pokritost z omrežjem: bmw-motorrad.com/ecall or http://www.bmw-motorrad.com/com/de/technology_detail/safety/item_ecall.html).

4. V kakšnih situacijah se lahko uporabi inteligentni klic v sili?

Inteligentni klic v sili se lahko uporabi v kateri koli izredni situaciji. Na primer, če ste priča nesreče, se slabo počutite, je vaše vozilo pokvarjeno ali potrebujete druge storitve.

5. Ali obstaja omejitev pogostosti sprožitve sistema ECALL?

V izrednih situacijah ni omejitev glede pogostosti sprožitve klica v sili. Na primer, če ste samodejni klic v sili po manjši nesreči prekinili med odštevanjem, lahko z gumbom SOS sprožite ročni klic v sili (npr. če šele po nekaj časa ugotovite, da ste morda poškodovani). 

 

6. Na kakšen način je zagotovljeno pravilno zaznavanje nesreč?

Sistem inteligentnega klica v sili vsebuje obsežne sisteme tipal in zanesljive algoritme za zaznavanje nesreč, ki so bili v raznovrstnih preizkusih vozil oblikovani na čim varnejši način. Zato običajne situacije med vožnjo, npr. vožnja prek luknje ali čez oviro, ne da bi pri tem nastala škoda na vozilu, ali „padec“ med stanjem na mestu ne sprožijo klica v sili. 

Predpogoji za samodejno sprožitev so

·       Deformacija pri hitrosti > 10 km/h

·       Deformacija po zaviranju pri hitrosti > 10 km/h

·       Trk z oviro/vozilom opredeljene stopnje, ne glede na hitrost motornega kolesa (npr. če v parkirano motorno kolo trči drug udeleženec v cestnem prometu)

7. Na kakšen način se razlikuje med manjšo in hudo nesrečo?

Sistem inteligentnega klica v sili, vgrajen v motorno kolo, vsebuje tudi sistem, ki lahko zanesljivo razlikuje med manjšo in hudo nesrečo. Pri tem sistem na primer uporabi informacije iz tipal pospeškov in kota pete.   

 

8. V kakšnih pogojih se lahko sproži ročni klic v sili?

Pri ročni sprožitvi klica v sili je potrebno zagotoviti, da je vozilo stabilno in vžig vklopljen. Priporočamo tudi, da ugasnete motor in snamete čelado, da zagotovite najboljšo možno kakovost glasovne komunikacije s klicnim centrom BMW.

 

9. V katerih situacijah se sproži reševalna veriga?

Ob samodejni sprožitvi klica v sili se iz varnostnih razlogov vedno sproži reševalna veriga. Klic v sili se lahko prepreči le ob manjši deformaciji/trčenju, in sicer s pridržanjem gumba SOS med kratkim odštevanjem (ki se prikazuje na armaturni plošči in ga spremlja zvočni signal). Ob samodejni sprožitvi mora agent takoj po vzpostavitvi stika s klicnim centrom BMW poslati pomoč.

 

Ob ročni sprožitvi se je treba pogovoriti z agentom v klicnem centru. Če agentu poveste, da je potrebna zdravniška pomoč, bo aktiviral reševalno verigo. Glede na situacijo se reševalna veriga lahko sproži iz varnostnih razlogov, na primer če ne govorite ali ne morete govoriti z agentom.

 

10. Kakšne so omejitve inteligentnega klica v sili?

Predpogoj za sprožitev klica v sili je razpoložljivost mobilnega telefonskega omrežja. Če mobilno telefonsko omrežje ni na voljo, se ne more vzpostaviti povezava s klicnim centrom BMW. Mesto namestitve modula mobilnega telefona v vozilu je bilo izbrano predvsem za zagotovitev funkcionalnosti, da se delovanje sistema tudi ob hudih nesrečah ohrani čim dlje. Če ob nesreči pride do uničenja sistema, se klic v sili ne more sprožiti.

 

11. Kako lahko preprečim klic v sili?

Ročno sprožene klice v sili in klice v sili, ki se sprožijo ob manjših nesrečah, lahko prekinete s pridržanjem gumba SOS med odštevanjem. V primeru ročne sprožitve se vzpostavljanje povezave prekine, če nadaljujete z vožnjo ali izklopite vžig. Klicev, ki se sprožijo zaradi hudih nesreč, ni mogoče prekiniti. V tem primeru šteje vsaka sekunda, zato se reševalna veriga sproži v najkrajšem možnem času.

 

12. Kako preverim, če sistem deluje?

Sistema načela ni treba preizkušati. V primeru tehničnih napak se pojavi sporočilo na armaturni plošči. Po potrebi lahko stranka sistem seveda sama preizkusi. To storite s kratkim pritiskom na gumb SOS, ko se vozilo ne premika. Začne se odštevanje (zvočni signal in prikaz na armaturni plošči), ki ga lahko v kratkem času prekličete, ne da bi vzpostavili povezavo s klicnim centrom BMW.  Ob nenamerni sprožitvi klica v sili se je pomembno pogovoriti z agentom v klicnem centru, da se mu pojasni, da je šlo za „preizkus sistema“.

 

13. Kako se sistem vzdržuje?

Sistema ni potrebno vzdrževati. Po začetnem zagonu se sistem v rednih časovnih zamikih samodejno posodablja, ko je na voljo signal mobilnega telefonskega omrežja/GPS in vžig vklopljen (npr. med vožnjo).

 

14. Kako spremenim jezik, ki ga uporablja agent v klicnem centru?

Prednost inteligentnega klica v sili je, da se pogovarjate z usposobljenim agentom klicnega centra BMW v jeziku, ki ste ga izbrali. To je pomembno predvsem za zagotovitev neoviranega posredovanja informacij v izrednih situacijah. Tovarniško nastavljen jezik je odvisen od države. Izbrani „Jezik ECALL“ je neodvisen od nastavitev jezika na armaturni plošči, zato lahko želeni jezik v vozilu nastavi le pooblaščeni prodajalec vozil BMW Motorrad. Na voljo so naslednji jeziki: nemščina, angleščina, francoščina, italijanščina, nizozemščina, poljščina, portugalščina, ruščina, švedščina, španščina, češčina in turščina.

 

15. Kako se lahko kartica SIM in z njo povezani sistem inteligentnega klica v sili deaktivira/znova aktivira?

Če funkcije inteligentnega klica v sili ne želite uporabljati (npr. v primeru nakupa rabljenega vozila), lahko vnaprej nameščeno kartico SIM v vozilu in z njo povezano funkcijo inteligentnega klica v sili deaktivira pooblaščeni prodajalec vozil BMW Motorrad. Ob deaktiviranju kartice SIM se na armaturni plošči pojavi ustrezna signalna lučka. „Ponovno aktiviranje“ kartice SIM lahko prav tako izvede pooblaščeni prodajalec vozil BMW Motorrad.

 

Dodatne podrobnosti o tehnologiji.

spinner