Pogosta vprašanja o inteligentnem klicu v sili.
 • Sistem ECALL v primeru sprožitve klicnemu centru BMW posreduje zgolj podatke, ki so neodvisni od hitrosti in so potrebni za takojšnjo pomoč. Zato se lahko lokacija vozila določi le ob aktivnem klicu v sili. V tem primeru ni mogoče ugotoviti hitrosti vožnje.

 • V primeru samodejne ali ročne sprožitve klica v sili se v klicni center BMW posredujejo šifrirani podatki, ki vsebujejo na primer identifikacijsko številko vozila, številko mobilnega telefona na nameščeni kartici SIM, časovni žig sprožitve, vrsto klica v sili (ročna ali samodejna), trenutni položaj in smer vožnje.

 • Inteligentni klic v sili je na voljo v neomejenem obdobju in se lahko uporablja brez dodatnih stroškov mobilnega telefona, tj. gostovanja, v evropskih državah, kjer je na voljo (oglejte si pokritost z omrežjem: bmw-motorrad.com/ecall or http://www.bmw-motorrad.com/com/de/technology_detail/safety/item_ecall.html).

 • Inteligentni klic v sili se lahko uporabi v kateri koli izredni situaciji. Na primer, če ste priča nesreče, se slabo počutite, je vaše vozilo pokvarjeno ali potrebujete druge storitve.

 • V izrednih situacijah ni omejitev glede pogostosti sprožitve klica v sili. Na primer, če ste samodejni klic v sili po manjši nesreči prekinili med odštevanjem, lahko z gumbom SOS sprožite ročni klic v sili (npr. če šele po nekaj časa ugotovite, da ste morda poškodovani). 

   

 • Sistem inteligentnega klica v sili vsebuje obsežne sisteme tipal in zanesljive algoritme za zaznavanje nesreč, ki so bili v raznovrstnih preizkusih vozil oblikovani na čim varnejši način. Zato običajne situacije med vožnjo, npr. vožnja prek luknje ali čez oviro, ne da bi pri tem nastala škoda na vozilu, ali „padec“ med stanjem na mestu ne sprožijo klica v sili. 

  Predpogoji za samodejno sprožitev so

  ·       Deformacija pri hitrosti > 10 km/h

  ·       Deformacija po zaviranju pri hitrosti > 10 km/h

  ·       Trk z oviro/vozilom opredeljene stopnje, ne glede na hitrost motornega kolesa (npr. če v parkirano motorno kolo trči drug udeleženec v cestnem prometu)

 • Sistem inteligentnega klica v sili, vgrajen v motorno kolo, vsebuje tudi sistem, ki lahko zanesljivo razlikuje med manjšo in hudo nesrečo. Pri tem sistem na primer uporabi informacije iz tipal pospeškov in kota pete.   

   

 • Pri ročni sprožitvi klica v sili je potrebno zagotoviti, da je vozilo stabilno in vžig vklopljen. Priporočamo tudi, da ugasnete motor in snamete čelado, da zagotovite najboljšo možno kakovost glasovne komunikacije s klicnim centrom BMW.

   

 • Ob samodejni sprožitvi klica v sili se iz varnostnih razlogov vedno sproži reševalna veriga. Klic v sili se lahko prepreči le ob manjši deformaciji/trčenju, in sicer s pridržanjem gumba SOS med kratkim odštevanjem (ki se prikazuje na armaturni plošči in ga spremlja zvočni signal). Ob samodejni sprožitvi mora agent takoj po vzpostavitvi stika s klicnim centrom BMW poslati pomoč.

   

  Ob ročni sprožitvi se je treba pogovoriti z agentom v klicnem centru. Če agentu poveste, da je potrebna zdravniška pomoč, bo aktiviral reševalno verigo. Glede na situacijo se reševalna veriga lahko sproži iz varnostnih razlogov, na primer če ne govorite ali ne morete govoriti z agentom.

   

 • Predpogoj za sprožitev klica v sili je razpoložljivost mobilnega telefonskega omrežja. Če mobilno telefonsko omrežje ni na voljo, se ne more vzpostaviti povezava s klicnim centrom BMW. Mesto namestitve modula mobilnega telefona v vozilu je bilo izbrano predvsem za zagotovitev funkcionalnosti, da se delovanje sistema tudi ob hudih nesrečah ohrani čim dlje. Če ob nesreči pride do uničenja sistema, se klic v sili ne more sprožiti.

   

 • Ročno sprožene klice v sili in klice v sili, ki se sprožijo ob manjših nesrečah, lahko prekinete s pridržanjem gumba SOS med odštevanjem. V primeru ročne sprožitve se vzpostavljanje povezave prekine, če nadaljujete z vožnjo ali izklopite vžig. Klicev, ki se sprožijo zaradi hudih nesreč, ni mogoče prekiniti. V tem primeru šteje vsaka sekunda, zato se reševalna veriga sproži v najkrajšem možnem času.

   

 • Sistema načela ni treba preizkušati. V primeru tehničnih napak se pojavi sporočilo na armaturni plošči. Po potrebi lahko stranka sistem seveda sama preizkusi. To storite s kratkim pritiskom na gumb SOS, ko se vozilo ne premika. Začne se odštevanje (zvočni signal in prikaz na armaturni plošči), ki ga lahko v kratkem času prekličete, ne da bi vzpostavili povezavo s klicnim centrom BMW.  Ob nenamerni sprožitvi klica v sili se je pomembno pogovoriti z agentom v klicnem centru, da se mu pojasni, da je šlo za „preizkus sistema“.

   

 • Sistema ni potrebno vzdrževati. Po začetnem zagonu se sistem v rednih časovnih zamikih samodejno posodablja, ko je na voljo signal mobilnega telefonskega omrežja/GPS in vžig vklopljen (npr. med vožnjo).

   

 • Prednost inteligentnega klica v sili je, da se pogovarjate z usposobljenim agentom klicnega centra BMW v jeziku, ki ste ga izbrali. To je pomembno predvsem za zagotovitev neoviranega posredovanja informacij v izrednih situacijah. Tovarniško nastavljen jezik je odvisen od države. Izbrani „Jezik ECALL“ je neodvisen od nastavitev jezika na armaturni plošči, zato lahko želeni jezik v vozilu nastavi le pooblaščeni prodajalec vozil BMW Motorrad. Na voljo so naslednji jeziki: nemščina, angleščina, francoščina, italijanščina, nizozemščina, poljščina, portugalščina, ruščina, švedščina, španščina, češčina in turščina.

   

 • Če funkcije inteligentnega klica v sili ne želite uporabljati (npr. v primeru nakupa rabljenega vozila), lahko vnaprej nameščeno kartico SIM v vozilu in z njo povezano funkcijo inteligentnega klica v sili deaktivira pooblaščeni prodajalec vozil BMW Motorrad. Ob deaktiviranju kartice SIM se na armaturni plošči pojavi ustrezna signalna lučka. „Ponovno aktiviranje“ kartice SIM lahko prav tako izvede pooblaščeni prodajalec vozil BMW Motorrad.

   

Dodatne podrobnosti o tehnologiji.
spinner