Pravilnik o zasebnosti pooblaščenega prodajalca motociklov BMW.

Visoki standardi, ki jih pričakujete za BMW izdelke in storitve, pa tudi za storitve za stranke, ki jih ponujamo kot partner družbe BMW, so vodilo za ravnanje z vašimi podatki. Naš cilj je ustvariti in vzdrževati osnovo za zaupanja vreden poslovni odnos z našimi obstoječimi in bodočimi strankami. Za nas je še posebej pomembno, da pri ravnanju z vašimi osebnimi podatki upoštevamo zaupnost in integriteto. Zaradi tega bomo vaše podatke skrbno obdelali in uporabili le za določen namen ali po pridobitvi vašega soglasja ter v skladu z zakonskimi določbami o varstvu podatkov.

Ta pravilnik o zasebnosti v naslednjih razdelkih opisuje, kako mi kot pooblaščeni prodajalec motociklov BMW in kot partner družbe BMW zbiramo, obdelujemo in uporabljamo osebne podatke obstoječih in bodočih strank.

+ Izvedi več
Kdo je pristojen organ za postopke obdelave podatkov?

Pooblaščeni prodajalec BMW Motorrad, podjetje Selmar d.o.o. (v nadaljnjem besedilu "prodajalec avtomobilov", "BMW partner" ali "mi"), Mariborska 119, Celje, Slovenija, je odgovoren za obdelavo vaših osebnih podatkov, kot je opredeljeno v Splošni uredbi EU o varstvu podatkov (GDPR). Pooblaščeni prodajalec motociklov BMW ima sedež v Celju.

Kot pooblaščeni prodajalec BMW smo pooblaščeni zastopnik BMW Motorrad in smo pravno in ekonomsko neodvisno podjetje, ki ni del družbe BMW AG.

Kot imetnik licence uporabljamo blagovno znamko BMW Motorrad za prodajo BMW motociklov, originalnih BMW-jevih delov in dodatkov ter za vzdrževanje in popravila, povezana z blagovno znamko.

Odgovorni smo za vaše podatke, ki jih zbiramo in obdelujemo preko tega spletnega mesta, z vašimi stiki z nami v zastopništvu, v okviru storitve za stranke ter v okviru naših neposrednih trženjskih aktivnosti.

Poleg tega obdelujemo vaše podatke, če nam jih pošlje BMW AG, in sicer samo in če so izpolnjene potrebne zahteve za varstvo podatkov.

Informacije o obdelavi podatkov s strani BMW AG najdete tukaj na spletu v pravilniku o zasebnosti družbe BMW.

Naši kontaktni podatki so:

Selmar d.o.o.
Mariborska 119
SI-Celje, Slovenija
Tel.: 00 386 3 42 44 028
E-pošta: info-ce@selmar.si

 

Kdaj zbiramo in obdelujemo osebne podatke?

Vaše osebne podatke zbiramo in obdelujemo v naslednjih primerih:

 • Če nas kontaktirate neposredno, npr. prek te spletne strani ali v prodajalni z motocikli.
 • Če kupujete izdelke neposredno pri nas (npr. vozila ali dele in dodatke).
 • Če kupujete storitve neposredno pri nas (npr. med vzdrževanjem ali popravilom vašega vozila).
 • Če zahtevate podatke o naših izdelkih in storitvah (npr. pošiljanje brošur ali cenikov).
 • Če se odzovete na naše dejavnosti neposrednega trženja, na primer, če izpolnite kartico za odgovor ali nagradno žrebanje ali če podatke po spletu posredujete temu spletnemu mestu.
 • Če nam BMW AG posreduje vaše podatke na dovoljen način, in sicer samo in če so izpolnjene potrebne zahteve za varstvo podatkov.
 • Če nam tretje osebe posredujejo osebne podatke o vas.

Prosimo, pomagajte nam, da posodobimo vaše podatke tako, da nas obvestite o spremembah svojih osebnih podatkov – zlasti vaših kontaktnih podatkov.

Kateri podatki o vas se lahko zbirajo?

Naslednje kategorije osebnih podatkov se lahko zbirajo prek številnih storitev in kontaktnih kanalov, opisanih v tem pravilniku o zasebnosti:

 • Kontaktni podatki: Ime, naslov, telefonska številka, e-poštni naslov.
 • Interesi: Informacije, ki jih posredujete o področjih, ki vas zanimajo, na primer o vozilih, ki vas zanimajo, o hobijih in drugih osebnih željah.
 • Drugi osebni podatki:  Informacije, ki ste jih posredovali o vašem datumu rojstva, izobrazbi, velikosti gospodinjstva ali poklicnem položaju.
 • Pogodbeni podatki, številka stranke, številka pogodbe.
 • Uporaba spletnih mest in komunikacija: Informacije o tem, kako uporabljate spletno mesto in če odpirate ali posredujete sporočila, ki ste jih prejeli od nas, vključno s podatki, zbranimi s piškotki in drugimi tehnologijami za sledenje. Več informacij najdete tukaj v naših smernicah za piškotke.
 • Podatki o transakcijah in interakcijah: Informacije o nakupih izdelkov in storitev pri našem prodajalcu avtomobilov in preko naše spletne trgovine, interakcijah z nami (vaše poizvedbe in pritožbe) in sodelovanju v naših tržnih raziskavah.
 • Podatki o kreditni sposobnosti in identiteti:  Podatki za ugotovitev vaše identitete, npr. vozniško dovoljenje ali certifikat o registraciji, 1. del; prav tako informacije o transakcijah, katerih koli neplačanih obveznostih do nas; informacije o zlorabah, kaznivih dejavnostih, sumljivih transakcijah, politično izpostavljenih osebah in podatke o sankcijah, ki vsebujejo vaše podatke.
 • Informacije o funkcijah in nastavitvah vozila: Informacije o funkcijah in trenutnih nastavitvah vašega vozila (identificirane z identifikacijsko številko vozila), npr. BMW TeleServices, če ste nas v sistemu shranili kot želenega partnerja BMW.
 • Tehnični podatki o vozilu, podatki, ki se generirajo ali obdelujejo v vozilu.

Obratovalni podatki v vozilu:  Krmilne enote obdelujejo podatke za upravljanje vozila.

To vključuje na primer:

 • Podatki o stanju vozila (npr. hitrost, zamuda v gibanju, stranski pospeški, hitrost vrtenja kolesa, indikator pripetega varnostnega pasu),
 • Okoljski pogoji (npr. temperatura, senzor za dež, senzor razdalje).

Praviloma so ti podatki prehodni in se ne shranjujejo po obratovalnih urah in se obdelujejo le v samem vozilu. Krmilne enote pogosto vsebujejo pomnilnike podatkov (vključno s ključem za vžig). Uporabljajo se za začasno ali trajno dokumentiranje informacij o stanju vozila, obremenitvi sestavnih delov, zahtevah vzdrževanja ter tehničnih dogodkih in napakah.

Odvisno od tehnične opreme:

 • Obratovalni pogoji komponent sistema (npr. nivoji polnjenja, tlak v pnevmatikah, stanje akumulatorja),
 • Napake in okvare pomembnih komponent sistema (npr. luč, zavore),
 • Reakcije sistemov v posebnih prometnih situacijah (npr. aktiviranje zračne blazine, namestitev sistemov za nadzor stabilnosti),
 • Informacije o škodljivih dogodkih na vozilih,
 • za električna vozila pa stanje napolnjenosti visokonapetostne baterije, predviden razpon.

V posebnih primerih (npr. če je vozilo zaznalo okvaro), bo morda treba shraniti podatke, ki bi bili dejansko le prehodni.

Če uporabljate storitve (npr. storitve popravil, vzdrževalna dela), se lahko shranjeni podatki o obratovanju skupaj z identifikacijsko številko vozila preberejo in po potrebi uporabijo. Odčitavanje iz vozila lahko opravijo naši zaposleni ali tretje osebe (npr. storitve za okvare). Enako velja za garancijske primere in ukrepe za zagotavljanje kakovosti.

Odčitavanje običajno poteka prek zakonsko določene povezave za OBD ("diagnoza na vozilu") v vozilu. Podatki o delovanju vsebujejo dokumente tehničnih pogojev vozila ali posameznih sestavnih delov, pomagajo pri diagnozi napak, izpolnjevanju garancijskih obveznosti in izboljšanju kakovosti. Ti podatki, zlasti informacije o obremenitvi sestavnih delov, tehničnih dogodkih, obratovalnih napakah in drugih napakah, se po potrebi pošljejo družbi BMW AG skupaj z identifikacijsko številko vozila. Poleg tega BMW AG prevzema odgovornost za izdelke. BMW AG v ta namen uporablja tudi obratovalne podatke vozil, na primer za tehnične akcije. Ti podatki se lahko uporabijo tudi za preizkušanje zahtevkov kupcev za garancijo in popravilo.

Pomnilnik napak v vozilu lahko servisno podjetje ponastavi med popravilom ali servisiranjem ali na vašo željo.

Za več informacij o obdelavi podatkov v vozilu glejte navodila za uporabo svojega vozila ali jih poiščite tukaj v pravilniku o zasebnosti družbe BMW AG.

Podatki za lociranje vozila:  Informacije o lokaciji vašega vozila ali mobilne naprave. Morda bomo prejeli omejene podatke o lokaciji vozila, kolikor je to potrebno za izvajanje pogodbe (npr. v okviru pomoči pri okvari, ki jo nudi Asistenca BMW v primeru okvar).

 

Za katere namene se vaši podatki obdelujejo?

Podatki, zbrani v zvezi s sklenitvijo pogodb ali opravljanjem naših storitev, se obdelujejo za naslednje namene. Tukaj je razlaga pravne podlage za obdelavo osebnih podatkov:

Vaše podatke obdelujemo le, če to dovoljuje veljavna zakonodaja. Vaše podatke bomo obdelovali predvsem na podlagi 6. in 9. člena uredbe GDPR, pa tudi na podlagi soglasij v skladu s 7. členom uredbe GDPR. Med drugim obdelava vaših podatkov temeljila na naslednjih pravnih podlagah. Upoštevajte, da to ni popoln ali izčrpen seznam pravnih podlag, ampak zgolj primeri, katerih namen je bolj pregledna pravna podlaga.

 • Soglasje (člen 6(1)(1)(a), člen 7 uredbe GDPR ali člen 9(2)(a), člen 7 uredbe GDPR): Nekatere podatke bomo obdelovali le na podlagi vašega predhodno podanega izrecnega in prostovoljnega soglasja. Imate pravico kadar koli preklicati svoje soglasje, kar velja za obdobje po preklicu.
 • Izpolnitev pogodbe/predpogodbenih ukrepov (člen 6(1)(1)(b) uredbe GDPR): Za sklenitev ali izvajanje pogodbe z nami potrebujemo dostop do določenih podatkov.
 • Izpolnitev pravne obveznosti (člen 6(1)(1)(c) uredbe GDPR): Za nas veljajo številne zakonske zahteve. Za izpolnitev teh zahtev moramo obdelati določene podatke.
 • Ohranjanje legitimnih interesov (člen 6(1)(1)(f) uredbe GDPR): Nekatere podatke bomo obdelovali, da bi zaščitili svoje interese ali interese tretjih oseb. Vendar to velja le, če vaši interesi ne prevladujejo v danem primeru.

A.   Izpolnjevanje pogodbene obveznosti v zvezi s prodajo, vzdrževanjem in popravilom vozil
(člen 6(1)(b) uredbe GDPR)

Osebne podatke zbiramo, obdelujemo in uporabljamo v okviru prodajnih procesov ali med vzdrževanjem ali popravilom pri našem prodajalcu motociklov.

Kot del prodajnega postopka se osebni podatki uporabljajo za obdelavo kupne pogodbe, izvedbo testnih voženj in posredovanje informacij v zvezi z vašim nakupom vozila.

V okviru teh dejavnosti se obdelujejo naslednje kategorije podatkov:

 • Kontaktni podatki (ime, priimek, naslov, e-poštni naslov itd.)
 • Po potrebi bančni podatki

Vaše osebne podatke uporabljamo za obravnavo v okviru obdelave naročila (npr. naročilo vozil, naročilo v delavnici/popravila) ali za obravnavo zahteve, ki ste jo oblikovali vi (npr. zahteva ponudbe, zahteva za testno vožnjo). Za vse vidike pogodbe ali za reševanje sporov vas bomo obravnavali brez ločenega soglasja, npr. pisno, po telefonu, prek storitev pošiljanja sporočil, po e-pošti, odvisno od kontaktnih podatkov, ki ste jih navedli.

V sklopu postopkov vzdrževanja in popravil pri nas se iz vgrajenih elektronskih krmilnih enot s posebnimi diagnostičnimi napravami odčitajo tehnični podatki o vozilu, pomembni za servis vozila. Te podatke v delavnici obdelujejo in uporabljajo usposobljeni tehniki za diagnosticiranje in odpravo morebitnih okvar. Ti tehnični podatki o vozilu v glavnem zajemajo

 • Glavni podatki o vozilu (npr. identifikacijska številka vozila, tip vozila, datum proizvodnje, oprema vozila),
 • Podatki o stanju vozila (izmerjene vrednosti, kot je odčitek razdalje),
 • Vnosi v pomnilnik napak (npr. okvara indikatorja zavojev),
 • Največje obremenitve,
 • Različice programske opreme in
 • Podatki o servisu in delavnici (npr. servisne zahteve, opravljeno delo, vgrajeni nadomestni deli, garancijski primeri, poročila o delavnicah)

Do zgornjih informacij lahko BMW AG dostopa, da nam pomaga pri kakršnih koli tehničnih ali drugih težavah pri izpolnitvi naše storitve.

Tehnični podatki o vozilu se izbrišejo na koncu življenjskega cikla vozila.

Poleg tega bomo morda prejeli omejene podatke o lokaciji vozila, kolikor je to potrebno zaradi izvajanja pogodbe (npr. v okviru Asistenca BMW v primeru okvare). Podatke bomo uporabili izključno za izpolnitev pogodbe.

B.   Izpolnitev naših prodajnih, servisnih in administrativnih procesov v sodelovanju z BMW AG
(členi 6(1)(a), (b),  (f) uredbe GDPR)

Za izpolnitev prodajnih, servisnih in upravnih postopkov je potreben prenos podatkov na BMW AG. To velja za posredovanje podatkov

 • za pregled primerov garancije/dobrega imena
 • za obdelavo naročil in storitev za vozila
 • za vprašanja o posebnih popravilih
 • za tržne kampanje ali tržne raziskave
 • za izvajanje pogodbenih dogovorov med nami in BMW AG
 • za ohranjanje odgovornosti za izdelke in spremljanje izdelka za namene morebitnih tehničnih kampanj
 • za izboljšanje izdelkov in njihove kakovosti

Za te postopke se glede na ustrezno pravno podlago posredujejo naslednje kategorije podatkov:

 • Kontaktni podatki
 • Identifikacijski podatki
 • Glavni podatki o vozilu
 • Podatki o stanju vozila
 • Vnosi v pomnilnik napak
 • Podatki o storitvah in delavnicah

C.   Skrb za stranke
(člena 6(1)(b), (f) uredbe GDPR)

Vaše osebne podatke uporabljamo, da vas obravnavamo kot del izvajanja pogodbe (glejte zgoraj) (npr. naročilo vozil, naročilo v delavnici/popravila) ali za obravnavo zahteve, ki ste jo oblikovali vi (npr. zahteva ponudbe, zahteve za testno vožnjo, poizvedbe in pritožbe). Za vse vidike pogodbe ali za reševanje sporov vas bomo obravnavali brez ločenega soglasja, npr. pisno, po telefonu, prek storitev pošiljanja sporočil, po e-pošti, odvisno od kontaktnih podatkov, ki ste jih navedli.

Kontaktirali vas bomo tudi, če bo vaše vozilo predmet tako imenovane tehnične kampanje ali odpoklica. Ker so tehnične kampanje zelo pomembni ukrepi (npr. izogibanje nevarnostim potnikov, izogibanje poškodbam vozila), bomo kontaktirali vas ali BMW AG s pomočjo kontaktnih podatkov, ki ste jih vi posredovali.

Na tej podlagi obdelujemo tudi vaše osebne podatke, da bi še bolj optimizirali vaše izkušnje z nami, na primer, da vas bomo jasno identificirali, če se odločite, da vzpostavite stik z nami.

D.   Oglaševalsko komuniciranje in tržne raziskave na podlagi privolitve
(člen 6(1)(a) uredbe GDPR)

Če ste posebej privolili v nadaljnjo uporabo vaših osebnih podatkov, se lahko vaši osebni podatki uporabljajo v skladu z obsegom, opisanim v privolitvi, na primer za oglaševalske namene (izbrane ponudbe izdelkov in storitev) in/ali tržne raziskave, in jih po potrebi posredujemo nekaterim povezanim podjetjem prodajalcev motociklov , ki so pooblaščeni prodajalci motornih koles BMW in BMW AG (Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft, Petuelring 130, D-80788 München, Nemčija) in BMW M GmbH (Daimlerstrasse 19, D-85748 Garching-Hochbrück, Nemčija). Podrobnosti o tem najdete v ustrezni izjavi o privolitvi, ki jo je mogoče kadar koli preklicati.

Če ste izdali ustrezno privolitev za oglaševalsko komunikacijo, bomo zbrali in obdelali:

Kontaktne podatke, npr.

 • ime, naslov, e-pošto, telefonsko številko

Dodatne osebne podatke/preference, npr.

 • ime podjetja, vaš odnos s tem podjetjem, če uporabljate poslovno vozilo ali ste naša kontaktna oseba za to podjetje
 • V času, ko mogoče potrebujete novo vozilo in vas zanimajo BMW vozila in storitve, ter vaše zahteve po informacijah in testnih vožnjah itd.
 • Identifikacijska številka vozila in z njo povezani podatki
 • Interesi in hobiji
 • Status vaše izjave o privolitvi in pravilnika o zasebnosti in izbrani ali želeni komunikacijski kanal

Identifikacijski podatki, npr.

 • številka stranke, številka pogodbe

Zgodovina kupcev, npr.

 • podatki o nakupu vozila, vključno z modelom, konfiguracijami, datumom nakupa, datumom registracije, registrsko tablico, datumom naročila, datumom dostave, lastnikom, seznamom cen
 • Podatki o naročilu, vključno z obsegom opravljenih dejavnosti in nameščenimi nadomestnimi deli
 • Zgodovina kampanje in odziv na ukrepe neposrednega trženja
 • Udeležba na dogodkih
 • Zgodovina poizvedb in pritožb

V izjavi o zasebnosti določite tudi komunikacijske kanale (npr.   pošta, telefon, e-pošta), preko katerih vas lahko kontaktiramo.

Obdelava podatkov za oglaševalske namene običajno poteka v Nemčiji; ni prenosa osebnih podatkov v državo zunaj EU.

E.   Izvajanje naših pravnih obveznosti
(člena 6(1)(c), (f) uredbe GDPR)

Vaše osebne podatke bomo obdelali tudi v primeru, ko nam to nalagajo zakonske obveznosti.

Zbrani podatki se prav tako obdelujejo za zagotavljanje delovanja IT sistemov. Zagotavljanje se nanaša tudi na naslednje aktivnosti:

 • Zagotovitev in obnovitev podatkov, obdelanih v IT sistemih,
 • Prijava in opazovanje transakcij za preverjanje pravilnega delovanja IT sistemov,
 • Odkrivanje in preprečevanje nepooblaščenih dostopov do osebnih podatkov,
 • Upravljanje incidentov in težav za odpravljanje napak v IT sistemih.

Za nas veljajo tudi številne druge zakonske obveznosti. V namen ravnanja v skladu s temi obveznostmi obdelujemo vaše podatke v zahtevanem obsegu in, če je potrebno, jih kot del zakonskih zahtev poročanja tudi posredujemo pristojnim organom.

Če je to potrebno, bomo vaše podatke obdelali v primeru zakonskega spora, če tak spor zahteva obdelavo vaših podatkov.

F.   Posredovanje podatkov izbranim tretjim osebam

Podatki se med drugim posredujejo naslednjim podjetjem, če in v kolikor so izpolnjene potrebne zahteve za varstvo podatkov:

Če ste nam predhodno dali izrecno soglasje, da vaše podatke delimo s povezanimi podjetji naše skupine za namene oglaševanja ali trženja. To se nanaša na:

Selmar d.o.o.
Mariborska 119
SI-Celje, Slovenija
Tel.: 00 386 3 42 44 028
E-pošta: info-ce@selmar.si

 • Družbo BMW AG, npr. da posodobi vaš naslov in vaše vozilo, če so izpolnjene potrebne zahteve za varstvo podatkov in če niste nasprotovali uporabi vaših podatkov za namen pisnega kontaktiranja, če poznate pravico do ugovora, pa tudi kontaktne podatke in osebne podatke (npr. datum rojstva, razrede vozniških dovoljenj, hobiji in interesi), če vaše soglasje za namene oglaševanja to dovoljuje, ali tudi podatke o vozilih, ki jih BMW AG uporablja zlasti za spremljanje in razvoj izdelkov.
 • Skrbno izbrane in preverjene ponudnike storitev in poslovne partnerje, s katerimi sodelujemo pri zagotavljanju izdelkov in storitev. To storimo le pod strogimi pogoji obdelave podatkov v vašem imenu ali na podlagi vašega izrecnega soglasja.
 • Ostale tretje osebe (npr. javne organe), v kolikor smo to po zakonu dolžni.

 

Kako varujemo vaše osebne podatke?

Za varstvo in vzdrževanje varnosti, celovitosti in razpoložljivosti vaših podatkov uporabljamo različne varnostne ukrepe, kot so najsodobnejša orodja za šifriranje in overjanje.

Pri prenosu podatkov po internetu ali na spletnem mestu ne moremo zagotoviti popolne zaščite pred nepooblaščenim dostopom, vendar se skupaj s ponudniki storitev in poslovnimi partnerji trudimo, da vaše osebne podatke zaščitimo v skladu z veljavnimi predpisi o varstvu podatkov s fizičnimi, elektronskimi in postopkovnimi varnostnimi ukrepi v skladu s trenutnim stanjem tehnike. Med drugim uporabljamo naslednje ukrepe:

 • Stroga merila za pooblastilo za dostop do vaših podatkov v skladu z načelom "kdo mora vedeti" (omejitev na čim manj ljudi) in samo za navedeni namen,
 • Prenos zbranih podatkov samo v šifrirani obliki,
 • Shranjevanje zaupnih podatkov, npr. podatki kreditne kartice samo v šifrirani obliki,
 • Zaščita požarnega zida IT sistemov za zaščito pred nepooblaščenim dostopom, npr. s strani hekerjev in
 • stalen nadzor dostopa do sistemov IT za odkrivanje in preprečevanje zlorabe osebnih podatkov.
Kako dolgo hranimo vaše podatke?

Vaše podatke bomo hranili le toliko časa, kot je to potrebno za namene, za katere obdelujemo vaše podatke. Če obdelujemo podatke za več namenov, bodo le-ti, ko je končan poseben namen, samodejno izbrisani ali shranjeni v obliki, ki ni v neposredni povezavi z vašo osebno identiteto. Da bi zagotovili izbris vseh vaših podatkov v skladu z načelom minimiziranja podatkov, imamo koncept brisanja. Spodaj so prikazana osnovna načela, v skladu s katerimi ta koncept brisanja briše vaše osebne podatke.

Uporaba za izpolnitev pogodbe

Za izpolnitev pogodbenih obveznosti se lahko podatki, zbrani o vas, hranijo toliko časa, kolikor je veljavnost pogodbe, in odvisno od narave in obsega pogodbe, še 10 let po tem, da bi izpolnili zakonske zahteve glede hrambe in pojasnili morebitne zahteve ali zahtevke, do katerih pride po poteku pogodbe.

Poleg tega obstajajo pogodbe o dobavi izdelkov in storitev, za katere so potrebna daljša obdobja hrambe, glejte tudi "Uporaba za preučitev zahtevkov" spodaj.

Uporaba za preučitev zahtevkov

Vse podatke, za katere menimo, da so potrebni za preiskavo ali uveljavljanje zahtevkov do nas ali za pregon vas, nas ali katere koli tretje osebe, ali za vložitev kakršnih koli zahtevkov, bomo lahko obdržali, dokler se lahko vodijo takšni postopki.

Uporaba za storitve za stranke in trženjske namene

Za namene storitev za stranke in trženjske namene lahko zbrane podatki o vas hranimo 10 let po zbiranju, razen če zahtevate, da se ti podatki izbrišejo in ne obstajajo nobene pogodbene ali zakonske obveznosti hrambe, ki bi bile v nasprotju s to zahtevo za izbris.

 

Komu omogočamo mednarodni dostop do vaših podatkov in kako jih zaščitimo?

Smo podjetje, ki deluje v Nemčiji. Osebne podatke obdelujejo naše podjetje in z nami povezana podjetja ter ponudniki storitev, ki jih naročimo pri nas, po možnosti v Nemčiji ali znotraj EU.

Če se podatki obdelujejo v državah zunaj EU, zagotavljamo, da se vaši osebni podatki obdelujejo v skladu z evropskim standardom za varstvo podatkov s pomočjo standardnih pogodb EU, vključno z ustreznimi tehničnimi in organizacijskimi ukrepi.

Za nekatere države zunaj EU, na primer Kanado in Švico, je EU že vzpostavila primerljivo raven varstva podatkov. Zaradi primerljive ravni varstva podatkov za prenos podatkov v te države ni potrebna posebna odobritev ali dogovor.

Če želite videti posebne varnostne ukrepe za izmenjavo podatkov z drugimi državami, se obrnite na nas:

Selmar d.o.o.
Mariborska 119
SI-Celje, Slovenija
Tel.: 00 386 3 42 44 028
E-pošta: info-ce@selmar.si

Če se za pomoč pri zagotavljanju naštetih storitev in uporabnosti obrnemo na ponudnike storitev, zagotovimo, da se obvežejo pod strogimi pogoji obdelave podatkov v skladu z zakonom o varstvu podatkov.

 

Kontakt z nami, vaše pravice do zasebnosti in pravica do pritožbe na organe za varstvo podatkov

Če imate kakršna koli vprašanja v zvezi z uporabo vaših osebnih podatkov pri nas, nam pišite na e-naslov info-ce@selmar.si ali po telefonu na 00 386 3 42 44 028  (od ponedeljka do petka 9.00–16.30, sobota 9.00–12.00)

Kot oseba, na katero vpliva obdelava vaših podatkov, lahko v zvezi z nami uveljavljate določene pravice v skladu z uredbo GDPR in drugimi ustreznimi predpisi o varstvu podatkov. Naslednji razdelek vsebuje razlago vaših pravic v skladu z uredbo GDPR. Glede na naravo in obseg vaše zahteve vas bomo prosili, da jo pošljete v pisni obliki.

Pravice prizadete stranke

V skladu z uredbo GDPR imate kot prizadeta stranka še posebej pravico do naslednjega:

Pravica do obveščenosti (15. člen GDPR): Kadar koli lahko zahtevate informacijo o podatkih, ki jih imamo o vas. Te informacije vključujejo, vendar niso omejene na kategorije podatkov, ki jih obdelujemo, namene, za katere obdelujemo te podatke, vir podatkov, če jih nismo zbirali neposredno od vas, in, če je primerno, prejemnike, katerim smo posredovali vaše podatke. Od nas lahko dobite brezplačno kopijo vaših podatkov. Če vas zanimajo dodatne kopije, si pridržujemo pravico, da vam zaračunamo dodatne kopije.

Pravica do popravka (16. člen GDPR): Zahtevate lahko, da popravimo vaše podatke. Naredili bomo razumne korake, da bodo vaši podatki, ki jih hranimo o vas in redno obdelujemo, natančni, popolni in ažurni, na podlagi najnovejših informacij, ki so nam na voljo.

Pravica do izbrisa (17. člen GDPR): Zahtevate lahko, da izbrišemo vaše podatke, če za to obstajajo zakonske podlage. To velja v skladu s 17. členom uredbe GDPR, če

 • podatki niso več potrebni za namene, za katere so bili zbrani ali kako drugače obdelani;
 • vaše soglasje, ki je podlaga za obdelavo podatkov, je preklicano in ni druge pravne podlage za obdelavo;
 • ugovarjate obdelavi vaših podatkov in ni legitimnih razlogov za obdelavo ali nasprotujete obdelavi podatkov za namene neposrednega trženja;
 • podatki so bili obdelani nezakonito; obdelava ni potrebna za zagotovitev skladnosti s pravno obveznostjo, ki zahteva, da obdelujemo vaše podatke, zlasti v zvezi z zakonskimi roki hrambe; uveljavljanje, izvajanje ali zagovor pravnih zahtevkov.

Pravica do omejitve obdelave (18. člen GDPR): Morda boste od nas zahtevali, da omejimo obdelavo vaših podatkov, če

 • izpodbijate točnost podatkov za obdobje, ki ga potrebujemo za preverjanje točnosti podatkov;
 • je obdelava nezakonita in zavračate izbris vaših podatkov in namesto tega zahtevate omejitev uporabe;
 • vaših podatkov ne potrebujemo več, vendar jih potrebujete za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo svojih zakonskih pravic;
 • ste nasprotovali obdelavi, če ni ugotovljeno, da naši zakoniti razlogi prevladajo nad vašimi.

Pravica do prenosljivosti podatkov (20. člen GDPR): Na vašo zahtevo bomo vaše podatke – če je to tehnično mogoče – prenesli na drugo odgovorno osebo. Do te pravice pa ste upravičeni le, če obdelava podatkov temelji na vašem soglasju ali je potrebna za izpolnitev pogodbe. Namesto da bi prejeli kopijo vaših podatkov, nas lahko prosite, da podatke posredujemo neposredno drugi odgovorni osebi, ki ste jo določili.

Pravica do ugovora (21. člen GDPR): Proti obdelavi vaših podatkov lahko kadar koli ugovarjate iz razlogov, ki izhajajo iz vaše posebne situacije, če obdelava podatkov temelji na vašem soglasju ali na naših zakonitih interesih ali interesih tretje osebe. V tem primeru vaših podatkov ne bomo več obdelovali. Slednje ne velja, če lahko dokažemo prepričljive zakonite razloge za obdelavo, ki prevladajo nad vašimi interesi, ali pa vaše podatke potrebujemo za uveljavitev, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov.

Roki za izpolnitev pravic posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki

Naredili bomo vse v naši moči, da na vaše zahteve odgovorimo v roku 30 dni. Vendar se lahko to obdobje podaljša zaradi razlogov, ki se nanašajo na posebno pravico posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, ali na zapletenost vaše zahteve.

Omejitev informacij pri izpolnjevanju pravic posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki

V določenih situacijah vam zaradi zakonskih zahtev morda ne bomo mogli posredovati informacij o vseh vaših podatkih. Če moramo v takšnem primeru zavrniti vašo zahtevo po informacijah, vas bomo hkrati obvestili o razlogih za zavrnitev.

Pritožba regulatornim organom

Vaše pomisleke in pravice jemljemo zelo resno. Če pa menite, da na vaše pritožbe ali pomisleke nismo ustrezno odgovorili, imate pravico vložiti pritožbo pri pristojnem organu za varstvo podatkov.

spinner